Teisinis vertimas

Teisinis vertimas – teisinius santykius reglamentuojančių dokumentų vertimas. Į vertimą įeina teisinių dokumentų, kurie reikalingi užmegzti įvairaus pobūdžio tarptautinius santykius, ir teisinių tekstų, skirtų keistis informacija ir patirtimi tarp skirtingų šalių teisės specialistų, vertimai. Teisinis vertimas laikomas vienu sunkiausiu, nes vertėjas privalo turėti ne tik nepriekaištingus kalbos įgūdžius, bet taip pat turi puikiai išmanyti teisę, įvairius teisės aktus ir tarptautinius standartus. Dėl šios priežasties norint pasiekti geriausių ir profesionaliausių rezultatų svarbu, kad išverstas tekstas būtų adekvatus teisiniu požiūriu.

Teisinio vertimo rūšys:

  • Sutarčių, susitarimų, pirkimo ir pardavimo sutarčių, taip pat nuomos,  darbo sutarčių ir susitarimų dėl licencijų vertimas.
  • Steigimo dokumentų (įstatų, rezoliucijų, susirinkimų protokolų, registracijos sertifikatų ir t. t.) vertimas, dokumentų legalizavimas.
  • Įvairių šalių valdžios institucijų teisės aktų (įstatymų, susirinkimų protokolų, rezoliucijų, įsakymų ir reglamentų) vertimas.
  • Vietos teisės aktų (reglamentų, nuostatų ir t. t.) vertimas.
  • Teismo dokumentų (prašymų, peticijų, teismo sprendimų, nurodymų ir rezoliucijų) vertimas, dokumentų legalizavimas.
  •  Įvairių rūšių papildomų dokumentų (įgaliojimų, sertifikatų, licencijų ir leidimų) vertimas, dokumentų legalizavimas.

Teisinių dokumentų vertimas apima tokias jurisprudencijos rūšis, kaip konstitucinė, administracinė, civilinė, komercinė, mokesčių, baudžiamoji, tarptautinė teisė, ir kitas teisinių santykių rūšis.


Su teisiniais santykiais susijusių dokumentų vertimas sudėtingas, nes bet kokia klaida ar dokumentų netikslumas gali turėti rimtų teisinių pasekmių. Pavyzdžiui, dėl atsitiktinės spausdinimo klaidos ar mažyčio neatitikimo sandoris gali būti neužregistruotas ir gali nesuteikti galimybės atlyginti nuosavybės žalą ir teisme pateiktus ieškinius. Dėl šios priežasties atliekant teisinių dokumentų vertimus reikia turėti tam tikrą kvalifikaciją: teisiniai vertimai atliekami profesionalių vertėjų, kurie turi didelę darbo patirtį šioje srityje arba papildomą teisinį išsilavinimą.
 

Teisiniam vertimui taikomi specialūs kalbos ir stiliaus reikalavimai: taisyklingas stilius užtikrina formuluočių tikslumą, logišką struktūrą ir 100 proc. autentišką turinį. Šiuo atžvilgiu aukštos kokybės teisinių dokumentų vertimui atlikti reikia turėti ne tik reikiamų teisinių žinių, bet ir puikiai išmanyti specifinę teisinę kalbą. Žinoma, būtina atsižvelgti ir į vertimo tikslą, nes vertimas gali būti tiek informacinio pobūdžio, tiek oficialus dokumentų vertimas arba skirtas notariniam tvirtinimui.
 

Teisinis vertimas sudėtingas ne tik dėl specifinės dokumentų kalbos ir stiliaus, bet ir dėl to, kad įvairių šalių teisinės sistemos yra skirtingos. Originalo tekstas sudaromas atsižvelgiant į konkrečioje šalyje nustatytas taisykles ir vartojant tinkamą kalbą. Išversto dokumento tekste turi aiškiai atsispindėti originalo turinys ir visi teisiniai ypatumai. Nepaisant to, vertime turi būti vadovaujamasi šalies, kurioje vertimas bus naudojamas, teisinės sistemos taisyklėmis ir naudojant toje šalyje priimtus terminus.
 

Dėl terminijos dokumentų vertimas gali būti labai sudėtingas. Taip yra dėl to, kad kiekvienos teisės srities terminija yra specifinė.

Dokumentuose gausu ne tik specifinių terminų, bet ir klišių – frazių, turinčių tam tikrą teisinę prasmę. Tokių teisiniuose dokumentuose dažnai pasitaikančių frazių vertimas dar labiau apsunkina procesą, nes tam reikia turėti išsamių žinių apie teisinę sistemą ir teisingai parinkti atitinkamus kalbos vienetus. Apskritai, teisinių tekstų vertimas susideda iš daugybės niuansų, todėl tam reikia turėti aukštą profesionalumo lygį.
 

Per dieną patyręs vertėjas profesionaliai gali išversti maždaug 6-7 spaudos lapus teisinio teksto. Skubius ir didelės apimties teisės vertimus tuo pačiu metu atlieka keletas specialistų, iš kurių kiekvienas turi savo požiūrį, žinių, patirties ir kitų savybių. Visa tai turi įtakos rezultatui. Tokiu atveju svarbu užtikrinti, kad terminija ir kalba būtų vieninga ir nedviprasmiška – visa tai svarbu norint atlikti aukštos kokybės teisinį sutarčių ir kitų dokumentų vertimą.
 

Mūsų biurui dirbantys teisinio vertimo specialistai nuolat naudojasi tiek spausdintais teisinės informacijos šaltiniais, tiek modernia programine įranga.