Techninis vertimas

Šiandien vietinių ir užsienio įmonių bendradarbiavimo mastai auga itin greitai, todėl didėja ir apsikeičiamos informacijos kiekiai. Dėl šios priežasties techninio vertimo paslaugos tampa vis populiaresnės.
 

Techniniam vertimui būdingos savitos savybės. Viena pagrindinių savybių yra poreikis, kad technologiniai procesai būtų aprašyti itin tiksliai, specifiniai terminai išversti kompetentingai, o teksto pateikimo stilius būtų tinkamas. Verčiant techninius dokumentus, įskaitant techninės ir programinės įrangos naudotojo vadovus, būtinos lingvistinės ir profesinės kompetencijos. Vertimų biuro POLYGLOT vertėjai turi šiuos įgūdžius. Turėdami kompetenciją versti ir puikius kalbos įgūdžius, mūsų specialistai gali teikti itin profesionalias techninio vertimo paslaugas.
 

Be pagrindinių techninių tekstų vertimo reikalavimų, didelę reikšmę turi sričių, su kuriomis susiję techniniai dokumentai, profesinė kompetencija ir išmanymas. Techniniams tekstams versti mes įdarbiname atitinkamos specializacijos vertėjus, kurie yra profesionalūs, atitinkamos srities specialistai. Dauguma mūsų vertėjų ir redaktorių yra įvairių gamybos sričių specialistai, taigi mūsų įmonėje techninius tekstus verčia specialistai, kurie ne tik teoriškai, bet ir praktiškai išmano konkrečią sritį. Kad konkretūs terminai būtų išversti tiksliai, tolesniems redagavimo ir korektūros darbams mes samdome atitinkamų sričių ekspertus – pradedant asmenimis, kurių specializacija – atitinkama sritis, baigiant asmenimis, turinčiais mokslinius titulus ir laipsnius.
 

Verčiant techninę literatūrą ar dokumentus, nėra informacijos, kuri būti svarbesnė ar mažiau svarbi, todėl bet koks nukrypimas nuo griežtų techninio vertimo standartų yra visiškai nepriimtinas.
 

Pagrindiniai techninio vertimo tipai:

  • Techninių dokumentų vertimas. Šiuos dokumentus sudaro specifinė informacija, susijusi su įvairių kompetencijų sritimis. Šio vertimo tipo savitumą sudaro ne tik individualių žodžių, frazių ir sakinių vertimas. Vertėjas privalo išmanyti specifinę konkretaus verčiamo dokumento temą. Toks išmanymas apibrėžia jo, kaip techninio vertėjo, kvalifikaciją.
  • Įrangos techninio paso vertimas. Kadangi paso dokumentuose pateikta itin svarbi informacija, tai yra sudėtingas vertimas, kurį gali atlikti tik vertėjas, puikiai išmanantis techninius terminus, ir kuris gali informaciją perteikti tokia kalba, kurią vartoja atitinkami specialistai. Verčiant tokio tipo tekstus, taip pat būtina laikytis konkrečioje pramonės šakoje taikomų standartų.
  • Mokslinės ir techninės literatūros vertimas. Atliekant šio tipo vertimus, būtina turėti daug žinių ir patirties, nes vertėjas turi ne tik tiksliai perteikti tekstų prasmę, bet ir atspindėti unikalų autoriaus originaliame tekte naudotą stilių.
  • Verčiant techninius tekstus, būtina ne tik vartoti tikslius terminus, bet ir perteikti teksto prasmę. Tai gali būti tekstai apie automatizuotus įrenginius, statybų srities tekstai ar kitų labai techninių sričių tekstai. Šio tipo vertimas turi labai svarbią savybę – vertėjas turi gerai išmanyti verčiamo teksto temą, kadangi kartais originalios kalbos techniniai terminai neturi atitikmenų kalboje, į kurią verčiama.
  • Programinės įrangos lokalizavimą ir sąsajų vertimą sudaro įvairios paslaugos, skirtos adaptuoti sąsajų elementus, pagalbinius failus ir dokumentus. Šiuos vertimus atlieka specialistai, turintys nepriekaištingą mokslinį ir techninį išmanymą.
  • Instrukcijų vertimai. Verčiant įvairių prietaisų ir įrangos instrukcijas, naudotojų vadovus, montavimo gaires ir įrangos remonto vadovus reikia ne tik puikių kalbos įgūdžių, bet ir gebėjimo nesudėtingai aprašyti sudėtingus dalykus.
  • Įrangos katalogų vertimai. Šio tipo vertimai įprastai atliekami glaudžiai bendradarbiaujant su klientais, kadangi daugeliu atveju vertėjas, versdamas ir formatuodamas kliento sukurtus dokumentus, privalo taikyti vidinius žodynus ir standartus.


Mes esame pasiruošę atlikti skubius techninės literatūros vertimus, net jei vienu metu pateiktumėte daug tekstų. Todėl mes netrikdysime Jūsų darbo rutinos dėl tokių priežasčių.