Rinkodaros vertimas

Rinkodaros bendrovės produktyvumas priklauso nuo sėkmingos visų jos sudedamųjų dalių kombinacijos. Vis dėlto, svarbiausią vaidmenį čia atlieka tekstas. Pagrindinė rinkodaros idėja yra įkūnijama tekste, kitaip tariant, ji pradeda veikti tik įgavusi teksto pavidalą.
 

Šiuo metu Lietuvos rinkoje yra daug tarptautinių bendrovių ir kiekviena jų yra susijusi su tam tikros rūšies reklamine veikla. Daugelis bendrovių susiduria su iššūkiais verčiant ir pritaikant rinkodaros medžiagą. Kad išverstas rinkodaros tekstas atitiktų originalo kalbos tekstą, svarbu ne tik vertimo tikslumas – daiktų ir reiškinių apibūdinimas, bet ir tikslus emocijos perteikimas.
 

Kai vertėjas dirba su rinkodaros medžiaga, jo svarbiausia užduotis yra sukurti tekstą, kurį tikslinė auditorija suprastų taip, lyg tekstas būtų parašytas jų gimtąja kalba.

 

Taigi kintant žodinei išraiškai, tekstas turi išlaikyti savo pirminę reikšmę.

Dirbdamas su rinkodaros tekstais, vertėjas privalo puikiai išmanyti reklamuojamą produktą, išsiaiškinti, koks yra teksto tikslas ir konkretus adresatas bei suprasti, kokias emocijas autorius norėjo sukelti. Būtina įsisąmoninti originalo kalbos teksto numatomą poveikį vartotojui ir kiek galima tiksliau jį atkurti vertimo tekste. Jeigu reklaminiai pranešimai bus verčiami neatsižvelgiant į šiuos veiksnius, žinutės tikslas – skatinti vartotojų susidomėjimą ir didinti pardavimus, nebus pasiektas.
 

Mūsų lokalizuojama rinkodaros medžiaga: reklaminiai šūkiai, vaizdo klipai, prezentacijos, reklaminės skrajutės, brošiūros ir kita.
 

Jeigu nuspręsite patys ieškoti vertėjo, turinčio atitinkamus įgūdžius, ne tik sugaišite daug laiko, bet ir labai rizikuosite, kadangi pasirinkto vertėjo profesionalumo lygis Jums nebus žinomas. Išverstas tekstas yra pritaikomas atsižvelgiant į vartotojo šalies ypatumus. Vertėjas turi atsižvelgti į tautines ir socialines šalies ypatybes bei tikslinės auditorijos elgesio modelius. Jeigu auditorija, kuriai skirtas reklaminis tekstas, yra mišri, vertėjas turi vartoti bendrinę kalbą, plačiai taikomą kasdieniame gyvenime. Jeigu tikslinė auditorija yra vientisa, vertėjas turėtų atidžiai rinkti žodžius, atitinkančius verčiamos temos, produkto ir auditorijos stilistiką. Tokiu pačiu atveju, kai reklaminė kampanija yra orientuota į siaurą vientisą auditoriją, turinčią savo socialinį ir profesinį žargoną, slengo vartojimas nėra draudžiamas, atvirkščiai, tai net skatinama. Kitas būdas pagerinti reklaminio teksto kokybę yra rinkodaros specialisto teksto redagavimo paslauga, kuri suteiks tekstui ekspresyvumo, emocionalumo ir paliks didesnį įspūdį tam tikrai tikslinei auditorijai.