Notaro patvirtinimas

Sertifikavimas ir notaro patvirtinimas

Daugelis mūsų klientų pageidauja oficialių dokumentų vertimo. Tai gali būti asmeniniai dokumentai, pavyzdžiui, pasai, vairuotojų pažymėjimai, gimimo liudijimai ir t. t., ar teisiniai dokumentai: nekilnojamojo turto ar žemės, mašinos registracijos, nekilnojamojo turto dokumentai ir t. t.

Kaip yra įprasta, jums, prieš pateikiant šiuos dokumentus oficialioms institucijoms Lietuvoje ar kitur, reikės šių dokumentų vertimo. Taip pat, kad jums reikės notaro patvirtinimo arba Apostilės.

Dokumento originalas yra reikalingas notaro patvirtinimui gauti

Notaro patvirtinimas gaunamas dviem etapais: pirmiausia, dokumentai yra išverčiami, o paskui tvirtinami. Pagal Lietuvos notariato įstatymą notaras patvirtina vertimo tikslumą iš vienos kalbos į kitą, jei jis yra kompetentingas ir moka šias kalbas. Jei notaras nemoka kažkurios kalbos, vertimas yra atliekamas vertėjo, kurio parašą paskui notaras patvirtina. 
 

Tam, kad vertimas būtų patvirtintas notaro, į mūsų biurą jūs privalote pristatyti dokumento originalą. Jūs galėsite konsultuotis su bet kuriuo mūsų vadovu apie bet kokios reikiamos informacijos suteikimą ir aptarti pristatymo terminą bei kainą.