Naftos ir dujų pramonės tekstų vertimas

Naftos ir dujų pramonė veikia pasauliniu mastu ir jungia keletą didžiausių pasaulio šalių. Verčiant dokumentus naftos ir dujų pramonei labai svarbu, kad vertimą atliktų tik labiausiai patyrę techninės srities vertėjai.
 

Vertėjai turi turėti žinių apie pagrindinius procesus naftos ir dujų pramonėje, pavyzdžiui, naftos ir dujų telkinių kasybą, žvalgybą, gręžimą, vamzdynų ir slėginių statybą, dujų ir naftos perdirbimą, dujų ir naftos gavybą, srauto matavimą, transportavimą ir saugojimą, naftos ir dujų įrangos aprašymą, mažmeninę prekybą ir t. t.
 

Atlikdami su naftos ir dujų pramone susijusius vertimus, vertėjai verčia įvairius dokumentus, pavyzdžiui, eksploatavimo ir techninės priežiūros vadovus, įrangos vadovus, ataskaitas apie gręžimo ekspedicijas, rezultatus apie įrangos veikimą, poveikio aplinkai vertinimus, socialinio poveikio vertinimus, techninius pasiūlymus, technines specifikacijas, konkurso dokumentus, draudimo sutartis, tarptautinius standartus, svorio matavimus ir t. t.
 

Visi šie dokumentai pasižymi specifine ir sudėtinga technine ir finansine terminija, juose daug nestandartinių simbolių ir santrumpų.
 

Vertėjai, kurie verčia teisinius su naftos ir dujų operacijomis susijusius dokumentus, privalo turėti bendrą supratimą apie taisykles ir įstatymus, reglamentuojančius naftos ir dujų nuomą, mokesčius, žemės nuosavybę ir sutartis, teisinius susitarimus dėl gręžimo ir vamzdynų įrengimo ir naudojimo.

Dėl naftos ir dujų pramonės terminijos ir žargono vertėjai susiduria su daugybe iššūkių.