Mokslo ir technologijų vertimas

Iš esmės, mokslinių ir techninių tekstų vertimas sudėtingas dėl labai specifinės terminijos. Kadangi kartais tam tikro termino vartojimas priklauso nuo konteksto, vertėjas turi ne tik suprasti terminiją, bet ir kontekstą, kuriame jis vartojamas.
 

Be to, kalbant apie mokslinės ir techninės literatūros vertimą, būtina paminėti, kad kalbinė šios srities išraiška yra griežta. Šis išraiškos būdas naudojamas siekiant užtikrinti, kad specialistai iš karto pastebi reikalingas detales (informaciją arba veiklai įgyvendinti skirtus nurodymus). Bet kokie nukrypimai nuo šios srities specialistų kalbos yra akimirksniu pastebimi ir taip sumenkinamas vertėjo profesionalumas. „Nusistovėjusi dokumentacijos kalba“ reiškia tų pačių žodžių ir posakių vartojimą ne tik terminijoje, bet ir bendrojoje techninėje ir šnekamojoje kalboje, tarsi tam tikras pusiau profesionalaus žargono vartojimas. Nepriimtina šiuos posakius keisti sinonimais.
 

Svarbu paminėti ir tai, kad verčiant mokslinius tekstus vertėjui nesuvokus teksto prasmės ir (arba) netinkamai pavartojus terminiją, išversto teksto prasmė gali būti visiškai iškraipyta. Tokie trūkumai randami tekstuose, kai vertėjas nesuprato jų prasmės ar nebuvo susipažinęs su juose pateikta terminija.
 

Vertimų biure POLYGLOT mokslinių tekstų vertimus atlieka specialistai, turintys patirties rašant mokslines publikacijas ir susipažinę su mokslinių tekstų kūrimo ypatumais. Dėl šios priežasties savo klientams galime užtikrinti kokybišką ir skaitytojui lengvai suprantamą vertimą, tačiau išlaikant tikslią prasmę ir originalo stilių.
 

Vertimų biuras POLYGLOT siūlo bet kokio sudėtingumo tekstų vertimą, įskaitant:

  • Mokslinius straipsnius, apžvalgas.
  • Mokslinius darbus: daktaro disertacijas, magistro darbus, kvalifikacijos dokumentus, ataskaitas.
  • Mokslinių tyrimų rezultatus, mokslinius straipsnius.
  • Mokslinių darbų apžvalgas ir literatūrą, santraukas.


Atsižvelgiant į mokslinio ir žurnalistinio pobūdžio stiliaus tekstus, vertimų biuro POLYGLOT specialistai taip pat teikia nespecializuotos literatūros tekstų vertimo paslaugas:

 

  • Periodinių tekstų (laikraščių, žurnalų) vertimas, taip pat juose esančių straipsnių vertimas.
  • Socialinių-politinių tekstų vertimas.


Tiesą sakant, tokio pobūdžio vertimas yra gana sudėtingas, nes būtina ne tik nepriekaištingai išmanyti kalbą, į kurią verčiama, bet ir išmanyti daug konkrečių sričių. Kad ir kaip gerai išmanytų kalbą, originalo teksto nesuprantantis žmogus negali visiškai perteikti jo prasmės.
 

Vertimų biuras POLYGLOT turi:
 

  • Reikiamų įgūdžių ir žinių verčiant mokslinius ir techninius tekstus.
  • Daug vertėjų, kurių specializacija yra įvairios mokslo ir technologijų sritys.
  • Daug patirties verčiant mokslinę ir techninę literatūrą.
  • Kokybės kontrolės sistemą, kuri leidžia visus darbus atlikti laiku ir kokybiškai.


Pateikdami užsakymą išversti labai konkretaus pobūdžio tekstą turėkite omenyje, kad daugeliu atvejų terminai bus ilgesni.

Taip yra dėl riboto vertėjų, kurie atsižvelgdami į visus teksto terminijos ir stiliaus ypatumus galėtų kokybiškai išversti tekstą, skaičiaus.