Mokslinis vertimas

Mokslinio techninio dokumento vertimo sunkumai slypi pačioje vertimo, kuriam yra būtina siauro profilio terminologija, esmėje. Vertėjas turi ne tik žinoti konkrečius terminus, bet ir suprasti kontekstą, kuriame jie sutinkami, kadangi neretai būtent kontekstas lemia vieno ar kito termino vartojimą.

Be to, kalbant apie mokslinės techninės literatūros vertimą, būtina paminėti šioje sferoje tvirtai įsigalėjusį teksto pateikimo stilių. Būtent šis straipsnių stilius profesionalams leidžia iš karto pastebėti tai, kas juos domina (informaciją ar instrukcijas). Į akis iš karto krinta bet koks nukrypimas nuo priimtų tam tikros srities specialistų formuluočių, taip atskleidžiant vertėjo neprofesionalumą.

„Nusistovėjusi dokumentacijos kalba“ – tai ne pusiau profesionalaus žargono, o tų pačių terminologinių bei techninės ir įprastos leksikos žodžių ir posakių vartojimas. Šių posakių pakeisti sinonimais negalima. Be to, mokslinių vertimų specifika yra tokia, jog neteisingai vertėjo suprasta teksto prasmė ir/arba neteisingas terminologijos vartojimas, gali visiškai iškreipti išverstos medžiagos prasmę. Tokie trūkumai pasitaiko išverstuose tekstuose, kuriuos vertė vertėjas, nevisiškai supratęs teksto esmę arba neišmanantis tame tekste vartotos terminologijos.

Vertimų biure „Polyglot“ mokslinius tekstus verčia specialistai, turintys mokslinių darbų rašymo patirtį ir gerai susipažinę su mokslinio teksto kūrimo ypatumais. Todėl mes savo klientams garantuojame aukštos kokybės vertimus – tiek lengvai suprantamus skaitytojams, tiek išsaugojusius tikslią originalo prasmę ir stilių.

Vertimų biure „Polyglot“ verčiami įvairaus lygio moksliniai tekstai:
moksliniai straipsniai, apžvalgos;
moksliniai darbai: mokslų daktaro, kandidato disertacijos, kvalifikaciniai mokslo darbai, referatai;
mokslinių tyrimų rezultatai, tiriamieji darbai;
recenzijos ir atsiliepimai apie mokslinius darbus, reziume.

„Polyglot“ darbuotojai atlieka mokslinio publicistinio stiliaus tekstų vertimus:

periodinių leidinių vertimas (laikraščių, žurnalų) ir jų medžiagos vertimas;
visuomeninių politinių tekstų vertimas.

Iš tiesų, mokslinis vertimas yra sudėtingas ir jam atlikti reikalingos ne tik profesionalios verčiamo teksto kalbos, bet ir puikios konkrečios tematikos žinios. Akivaizdu, jei vertėjas, turintis puikias originalaus teksto kalbos žinias, nesupras mokslinio teksto esmės, jis negalės atlikti to teksto vertimo.

Vertimų biuras „Polyglot“ pasižymi:

reikalingais įgūdžiais ir žiniomis, būtinomis moksliniams techniniams vertimams atlikti;

daugeliu vertėjų, besispecializuojančių įvairiose mokslo ir technikos srityse;

didele mokslinės techninės literatūros vertimo patirtimi;

kokybės kontrolės sistema, dėl kurios laiku ir kokybiškai atliekami visi darbai.

Užsakydami siauros specializacijos vertimą, turėkite omenyje, jog dažniausiai vertimo atlikimo laikas bus ilgesnis.

Tai susiję su ribotu vertėjų, sugebančių visavertiškai atlikti vertimą ir atsižvelgti į visus terminologijos ypatumus bei teksto stilistiką, skaičiumi.