Meninis vertimas

Meninis vertimas – tai grožinės literatūros vertimas. POLYGLOT dirbantys meninio vertimo specialistai kokybiškai  išvers įvairaus pobūdžio grožinės literatūros tekstus.

Meninio vertimo tipai:

  • Knygos, straipsniai, pasakojimai ir kiti prozos vertimai;
  • Meniniai poezijos vertimai;
  • Reklaminių tekstų vertimai;
  • Kiti tekstai, kuriems būtinas kūrybos ir lankstumo reikalaujantis vertimas.
     

Grožinės literatūros vertimas labai skiriasi nuo kitų vertimo tipų, nes pagrindinis meninio vertimo principas yra poetinės komunikatyvinės kalbos funkcijos dominavimas. Išverstas tekstas skaitytojui turi būti ne tik gaunama informacija, bet turi atlikti estetinę funkciją. Literatūrinis personažas (veikėjas arba netgi pati gamta), perteikiamas tekste, paveikia skaitytoją. Dėl šios priežasties geras vertėjas turi atsižvelgti į teksto savitumus. Būtent meninio teksto poetiškumas jį išskiria iš kitų vertimo tipų. Skaitydami pasakojimą, poemą ar kitokį grožinės literatūros tekstą, išverstą iš užsienio kalbos, suvokiame patį tekstą, jo reikšmę, emocijas ir veikėjus. Pasiekti pagrindinį meninio vertimo tikslą – sukurti tam tikrą įvaizdį skaitytojui, yra gan sudėtinga užduotis, todėl tokiuose vertimuose leidžiama nukrypti nuo standartinių normų. Tiesioginis vertimas negali atskleisti tikrosios teksto esmės ir prasmės. Meninio teksto vertėjas neatkartoja teksto pažodžiui, bet verčia taip, kaip pats interpretuoja. Tekstas perrašomas nuo pradžios iki pabaigos, kartais keičiant sakinio struktūrą arba pasakymą keičiant sinonimu.

Mūsų vertimo biure grožinės literatūros tekstams skiriamas didelis dėmesys. Informacija yra ne tik verčiama į kitą kalbą, bet ir kuriamas poetinis tekstas. Vertimas vyksta įprastu algoritmu: perskaitomas visas tekstas, išskiriami atskiri terminai, tekstas padalinamas į logines dalis, kurios yra verčiamos viena po kitos. Be to, didelis dėmesys yra skiriamas ir vertimo stilistikai. Jau išverstas tekstas dar turi praeiti pro kitus apdorojimo etapus.

Meniniam vertimui reikalingi gabumai. Niekada nereikia pamiršti, kad knygos ar poemos vertimą skaitys tūkstančiai skaitytojų. Dėl šios priežasties tekstas turi išlaikyti adekvatumą ir neprarasti originalaus teksto savitumo. Puikiai išverstas kūrinys neretai vertėjus išgarsina, o meninio vertimo specialistai iš gausybės nominantų išrenka geriausius metų vertėjus.

POLYGLOT vertimų biuras su dideliu malonumu ir įkvėpimu verčia įvairių rūšių meninius tekstus, dainas, poeziją ar prozą. Mes ne tik suteikiame kokybiškas vertimo paslaugas, bet ir tekstą stilizuojame, atsižvelgdami į konkrečią šalį, kurioje išverstas tekstas bus publikuojamas, todėl bendradarbiaujame su daugybe lingvistų visame pasaulyje, kurių gimtoji kalba yra ta, į kurią verčiama.