Juridinis vertimas

Juridinis vertimas – tai teisinius santykius reguliuojančių dokumentų vertimas. Tai juridinių dokumentų, kurie yra reikalingi įvairių tarptautinių santykių įgyvendinimui, vertimas, o taip pat juridinių tekstų, skirtų keistis informacija ir patirtimi tarp įvairių šalių jurisprudencijos srities specialistų. Juridinių tekstų vertimas laikomas vienu sunkiausių vertimų tipų, kadangi vertėjas privalo ne tik gerai mokėti užsienio kalbą, bet ir puikiai išmanyti jurisprudenciją, įstatymų leidybą bei tarptautinius teisės standartus. Todėl, norint pasiekti tikslų ir patikimą rezultatą, būtina, kad išverstas tekstas būtų adekvatus jurisprudencijos normoms.

juridinio vertimo tipai:

sutarčių vertimas, kontraktų ir susitarimų, pirkimų ir pardavimų sutarčių vertimas, o taip pat prekių tiekimo ir patalpų nuomos sutarčių; darbo sutarčių; licencinių susitarimų vertimas,

steigiamųjų dokumentų vertimas (įstatų, steigiamųjų sutarčių, nutarimų, protokolų, registracijos ir įrašymo į įskaitą liudijimų), dokumentų legalizavimas.

Įvairių šalių valstybinių organų (įstatymų, protokolų, nutarimų, įsakų ir taisyklių) normatyvinių teisės aktų vertimas;

lokalinių normatyvinių teisės aktų vertimas (taisyklių, nuostatų ir kt. vertimas).

teismo dokumentų vertimas (pareiškimų, užtarimų, teismo sprendimų, instrukcijų, nutarimų vertimas), dokumentų legalizavimas.

įvairių lydraščių vertimas (įgaliojimų, sertifikatų, liudijimų, licencijų, leidimų vertimas), dokumentų legalizavimas.

Vadinasi, juridinių tekstų vertimams priklauso tokios jurisprudencijos sritys, kaip konstitucinė teisė, administracinė teisė, pilietinė teisė, komercinė teisė, mokesčių teisė, baudžiamoji teisė, tarptautinė teisė ir kitos egzistuojančios teisinių santykių rūšys.

Dėl teisinių santykių specifikos bet kokia dokumentuose atsiradusi klaida ar netikslumas gali turėti rimtų juridinių pasekmių. Pavyzdžiui, dėl atsitiktinės spaudos klaidos ar smulkaus trūkumo, gali būti neužregistruotas sandoris, o taip pat ir neatmetama turtinės žalos padarymo bei pretenzijų pareiškimo teismui galimybė. Todėl norint versti juridinius dokumentus, būtina tam tikra kvalifikacija – juridinius vertimus atlieka profesionalūs bei didelę patirtį minėtoje sferoje turintys vertėjai arba vertėjai, turintys papildomą išsilavinimą jurisprudencijos srityje.

Verčiant juridinius tekstus, specialus dėmesys turi būti skiriamas kalbai ir jos išdėstymo stiliui. Teisingas stilius – tai tikslus teksto formulavimas, logiška struktūra ir šimtaprocentinis turinio patikimumas. Todėl norint kokybiškai išversti juridinius dokumentus, būtinas ne tik juridinių žinių bagažas, bet ir specialios juridinės kalbos žinios. Žinoma, reikia turėti omenyje, koks yra vertimo tikslas, kadangi verčiamas dokumentas gali būti skirtas tik susipažinimui, arba tai gali būti oficialaus dokumento vertimas, kuriam reikėtų notarinio patvirtinimo.

Atliekant juridinį vertimą, papildomi sunkumai yra susiję su tuo, jog skiriasi ne tik teksto kalba ir stilius, bet ir pati skirtingų šalių teisinė sistema. Originalo tekstas būna sudarytas vadovaujantis tos šalies normatyvais ir naudojant atitinkamą tos šalies teksto formulavimą. Išversto dokumento tekstas turi tiksliai atskleisti originalo turinį ir visas jo juridines detales, bet tuo pačiu turi būti sudarytas, vadovaujantis kitos teisinės sistemos taisyklėmis ir remtis kitais terminais.

Didelių sunkumų juridinių dokumentų vertimams sukelia terminai. Tai susiję su juridinės teisės sričių įvairove ir kiekvienos atskiros srities terminologijos specifika.

Be terminų egzistuoja ir juridinės kalbos šablonas – tai frazės, turinčios tam tikrą teisinę prasmę. Tokių frazių juridinis vertimas yra dar sudėtingesnis, kadangi jam atlikti yra būtinos itin geros teisinės sistemos žinios ir deramas kalbos struktūros parinkimas. Apskritai, juridinių tekstų vertimuose yra daug niuansų, kuriems būtinas aukštas profesionalumo lygis.

Per dieną vienas patyręs vertėjas gali kokybiškai išversti tik 6-7 juridinio teksto lapus. Skubų didelės apimties juridinį vertimą vienu metu atlieka keli patyrę, turintys reikalingų žinių ir kitų būtinų savybių vertėjai. Visa tai turi įtakos galutiniam rezultatui. Tokiu atveju labai svarbu išlaikyti griežtą vartojamų terminų ir formulavimo vienodumą, nes tai yra vienas iš pagrindinių juridinio sutarčių ir kitų dokumentų vertimo kokybės kriterijų.

Savo darbe mūsų juridinių vertimų specialistai aktyviai naudojasi tiek teisinės informacijos šaltiniais spaudoje, tiek šiuolaikiniu programiniu aprūpinimu.