IT tekstų vertimas

IT vertimas – procesas, kurio metu verčiami tekstai, susiję su informacinėmis technologijomis. Šiais laikais informacinės technologijos tapo neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalimi. Dažniausiai kiekviena moderni įranga yra įrenginiai su įterptųjų kompiuterių sistemomis arba įrenginiai, kuriuose suteikiama galimybė įdiegti sistemą, kuri būtų valdoma kompiuteriu. Paprastai tokių įrenginių dokumentuose dažnai pasitaiko terminija, kurią gali suprasti tik IT specialistai, tai yra didžiulis iššūkis techninių tekstų vertėjams.
 

Dėl šios priežasties IT vertimas tapo atskira vertimo raštu šaka. IT vertimai ir techninis vertimas tapo glaudžiai susiję dėl labai specialios terminijos ir stilistinių priemonių vartojimo. Kaip bebūtų, šios dvi vertimo rūšys turi keletą skirtumų.
 

Kaip ir kitų techninių sričių vertimas, aukštos kokybės IT vertimas – sudėtingas procesas, nes humanitarinius mokslus baigę profesionalūs kalbininkai paprastai nėra labai įgudę versti tokio pobūdžio tekstus. Kadangi informacinės technologijos vystosi labai sparčiai, norint užtikrinti norimą profesionalumo lygį, būtina nuolat dirbti šioje srityje. Didelė verčiamų tekstų įvairovė apsunkina vertėjų darbą. Tai gali būti techninės ir programinės įrangos vadovai, techniniai aprašymai, straipsniai, pranešimai spaudai, lyginamosios apžvalgos ir t. t. Kita IT vertėjo užduotis – programinės įrangos (SW) lokalizavimas, ypač kompiuterinių žaidimų vertimas.

Dažniausios IT vertimo rūšys:

  • Vadovų vertimas

Didžiausia IT vertėjų darbo dalis apima techninės ir programinės įrangos vadovų vertimą. Versti tokio pobūdžio tekstus sudėtinga ne tik dėl to, kad juose yra daug IT srities terminų, tačiau juose daug su įranga susijusių specifinių sąvokų.
 

  • Straipsnių apie informacines technologijas vertimas

IT profesionalams skirtuose straipsniuose dažnai pasitaiko kodavimo ar scenarijų (angl. „script“) komandų pavyzdžių, ir tam, kad galėtų jas tinkamai išversti, vertėjas kartais turi turėti bent jau pagrindinių žinių apie programavimo kalbas arba kaip aprašyti komandų sintaksę.
 

  • Lyginamųjų apžvalgų vertimas

Dažnai IT vertėjai turi versti lyginamąsias IT žurnalams ir interneto svetainėms apie informacines technologijas skirtas apžvalgas. Dažniausiai lyginamosiose apžvalgose aptariamos naujausios inovacijos IT srityje. Labai dažnai lyginamosiose apžvalgose pasitaikančios apibendrinamosios lentelės ir diagramos reikalauja daug susitelkimo ties skaitmeniniais duomenimis ir įgūdžių dirbant su paveikslais.
 

  • Pranešimų spaudai vertimas

Pranešimuose spaudai dažniausiai rašoma apie naujausias inovacijas IT srityje. Dėl to būtina, kad vertėjas žengtų koja kojon su IT rinkos vystymusi, turėtų žinių apie tam tikro gamintojo sukurtos techninės ir programinės įrangos vystymosi ir inovacijų istoriją, būtų dėmesingas detalėms ir turėtų nepriekaištingas kalbos žinias tam, kad galėtų tiksliai išversti informaciją apie tikslinėje rinkoje dar nepaskelbtą produktą.
 

  • Programinės įrangos lokalizavimas

Programinės įrangos lokalizavimas (kompiuterinių programų vertimas) – programinės įrangos adaptavimas prie nacionalinių normų, įskaitant programų su konkrečių regionų specifiniais duomenimis ir spausdinimo formatais priežiūra, simbolių, piešinėlių, spalvų kombinacijų, muzikinių intarpų ir kt. keitimas pritaikant juos prie tikslinės auditorijos kultūros normų ir kitų detalių. Dažnai lokalizacija suvokiama kaip sąsajos vertimas į tikslinę kalbą.
 

  • Kompiuterinių žaidimų vertimas

Žaidimų vertimas apima tiek sąsajų elementų, tiek žaidimo meniu vertimą. Pirmiausia, tai žaidimo veikėjų dialogų vertimas, reikalaujantis daug patirties verčiant panašius žaidimus, taip pat išsamių žinių apie verčiamą siužetą ir veikėjų vaidmenį. Panašūs reikalavimai taikomi verčiant tiek kompiuterinius žaidimus, tiek fantastiką: atsižvelgiant į vertimo kalbos subtilybes, vertimas turėtų būti pritaikytas auditorijai, veikėjai turėtų būti įsimintini ir vaizdingi.
 

Dėl visos šios aukščiau pateiktos informacijos IT vertėjams taikomi aukštesni reikalavimai. Vertėjas ne tik turi profesionaliai versti ir būti vienos ar kitos IT srities žinovas, jis taip pat turi būti entuziastingas, besidomintis inovacijomis ir besistengiantis nuolat tobulinti savo gebėjimus ir dalintis patirtimi su kolegomis. Nepriekaištinga vertimo kokybė įmanoma tik esant šioms sąlygoms.