Finansinis vertimas

Finansiniai vertimai yra neatskiriama bet kokio tarptautinio verslo dalis. Įmonės gyvavimas ir klestėjimas neįmanomas be finansinių santykių plėtojimo. Šiais globalizacijos epochos laikais būtina nuolat bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais iš įvairių šalių. Darbas su tarptautiniais partneriais, kaip ir bet kokio kito tipo bendradarbiavimas, yra glaudžiai susijęs su finansinių dokumentų vykdymu. Aukštos kokybės finansinių tekstų vertimas yra būtinybė. Tai leidžia užsienio šalių įmonėms įvertinti bendrovės valdymo profesionalumą ir atitinkamai bendradarbiavimo patikimumą. Atitinkamas bankinių dokumentų, apskaitos ataskaitų ir kitų finansinių ataskaitų informacijos pobūdis sukuria papildomą vertėjo atsakomybę. Akivaizdu, kad norint atlikti finansinius vertimus, privaloma turėti žinių šia tema, išmanyti finansų terminiją ir specifinį pateikimo stilių, taip pat sugebėti tiksliai perteikti dokumento turinį.
 

Be to, būtini finansų teorijos ir valdymo pagrindai, aukštos kokybės finansiniam vertimui atlikti reikia turėti specifinių žinių apie skirtingų šalių finansines ataskaitas, turint omenyje, kad seni standartai nuolat keičiami naujomis taisyklėmis. Dėl šios priežasties su finansiniais tekstais dirbantis vertėjas turi žinoti oficialių finansinių dokumentų struktūros taisykles originalo šalyje, taip pat toje šalyje, kurioje vertimas bus naudojamas. Vertėjas taip pat turi būti tikslus ir dėmesingas detalėms, nepriekaištingas mokėti kalbą ir išmanyti terminiją.
 

Dėl visų šių anksčiau minėtų subtilybių finansinius vertimus atliekantys ekonomistai ir kalbininkai nuolat domisi specifine terminija ir srityje priimtais standartais ir taip siekia pagerinti savo žinias. Tai taip pat padeda suvienodinti finansinius vertimus ir užtikrinti aukščiausio lygio atitikimą.
 

Finansinis vertimas apima darbą su tokiais dokumentais kaip įvairūs susitarimai ir sutartysrinkodaros tyrimai ir pristatymai, finansiniai pagrindimai ir verslo planai, draudimo dokumentai ir susitarimai dėl projektų finansavimo, auditorių ataskaitos ir finansiniai pareiškimai, apskaitos balansai, pelno ir nuostolių ataskaitos ir kiti su tarptautiniais finansais susiję dokumentai.
 

Siekdami užtikrinti finansinių vertimų atitikimą ir tikslumą, kalbininkai turi nuolat tobulinti savo kalbos įgūdžius ir domėtis konkrečia finansų terminija ir standartais. Turėdami visa tai omenyje savo vertėjams keliame specialius reikalavimus: geros ekonomikos, finansų, verslo etikos žinios, taip pat gebėjimas tinkamai atstovauti bendrovei renginiuose, kuriuose turi dalyvauti vertėjai (verslo derybose, parodose, pristatymuose, konferencijose).
 

Kad galėtume užtikrinti išverstų dokumentų tikslumą ir patikimumą, bendradarbiaujame su užsienio šalių gimtakalbiais vertėjais.