Ekonominis vertimas

Ekonominis vertimas – tai būtina bet kokio tarptautinio verslo proceso dalis. Neįmanoma įgyvendinti ir vystyti verslo be ekonominių santykių nustatymo. Dabartiniu metu, globalizacijos epochoje, nuolatinis bendradarbiavimas su įvairių šalių užsienio partneriais yra neišvengiamas. Dirbant su užsienio partneriais, taip pat ir vykdant bet kokią kitą bendradarbiavimo veiklą, visada reikalingi finansiniai ir ekonominiai dokumentai. Todėl kokybiški tokių ekonominių tekstų vertimai yra itin reikšmingi. Jų dėka užsienio kompanijos gali įvertinti organizacijos vadovybės profesionalumą, ir, tuo pačiu, bendradarbiavimo patikimumą.

Vertėjui iškyla papildoma atsakomybė dėl tokios informacijos (bankinių dokumentų, buhalterinės atskaitomybės ir kitų finansinių dokumentų) specifikos. Bent minimali klaida ar netgi spaudos klaida, figūruojanti ekonominiame vertime, gali sukelti nemalonių pasekmių, todėl ekonominių tekstų vertėjas privalo būti itin atsakingas, gebėti susikoncentruoti, būti kruopštus bei skirti didelį dėmesį detalėms. Be abejo, vertėjas turi išmanyti verčiamą dalyką, ekonomikos terminologiją, ekonominio stiliaus specifiką ir mokėti tiksliai perteikti dokumento turinį.

Norint kvalifikuotai atlikti ekonominį vertimą, neužtenka ekonomikos ir menedžmento teorijos pagrindų. Tam yra būtinos puikios įvairių šalių finansinės atskaitomybės žinios, turint omenyje, jog nuolat atsiranda nauji reikalavimai, o senieji standartai tampa atgyvena. Būtent dėl šios priežasties ekonominių tekstų vertėjas privalo išmanyti oficialių ekonominių dokumentų sudarymo principus tiek dokumento originalo šalies, tiek tos šalies, į kurios kalbą yra atliekamas vertimas. Be to, vertėjas turi būti labai skrupulingas ir itin dėmesingas smulkiausioms detalėms, puikiai ir nepriekaištingai mokėti kalbą bei išmanyti ekonominę terminologiją.

Dėl to ekonomistai ir lingvistai, verčiantys ekonominio pobūdžio tekstus, nuolat studijuoja specialią ekonominę terminologiją ir standartus, taip keldami savo kvalifikaciją. Aukštos kvalifikacijos dėka jie gali unifikuoti ekonominį vertimą ir užtikrinti jo aukštesnio lygio ekvivalentiškumą.

Ekonominiams vertimams priklauso tokių ekonominio pobūdžio dokumentų vertimas, kaip įvairios sutartys ir kontraktai, marketingo tyrimai ir prezentacijos, ekonominiai pagrindimai ir verslo planai, draudimo dokumentacija ir projektų finansavimo koordinavimas, audito ataskaitos ir išvados, finansinės ataskaitos, buhalteriniai balansai, pelno ir nuostolių ataskaitos ir kiti dokumentai, kurie yra reikalingi tarptautinei ekonominei veiklai.

Norėdamas užtikrinti ekonominio vertimo ekvivalentiškumą ir tikslumą, lingvistas privalo ne tik nuolat tobulinti kalbos žinias, bet ir studijuoti specialią ekonominę terminologiją bei standartus. Tai suprasdami, mes keliame vertėjams tam tikrus reikalavimus: jie turi pasižymėti geromis ekonomikos, finansų, verslo etikos žiniomis, taip pat sugebėti deramai pristatyti kompaniją renginiuose, kuriuose būtinas vertėjo dalyvavimas (dalykinėse derybose, parodose, prezentacijose, konferencijose).

Norėdami užtikrinti aukštą į užsienio kalbas verčiamų dokumentų lygį ir patikimumą, užmezgėme tiesioginius santykius su užsienio šalių vertėjais.

Ekonominio vertimo užsakovui svarbiausias dalykas yra adekvačiai ir tiksliai išverstas tekstas, atitinkantis originalo turinį.

O tai reiškia, kad Jums ir Jūsų kompanijai yra gyvybiškai reikalingas profesionalus finansinės srities vertėjas.