Dokumentų autentiškumas

Dokumentų autentiškumas (legalizavimas)

ir apostilizavimas

Dokumento autentiškumo tvirtinimas (legalizavimas) patvirtina dokumente esantį parašą ir antspaudą. Įprastai tai atlieka konsulinis pareigūnas arba įgaliotosios institucijos, todėl vienoje šalyje išduotas dokumentas turi tokią pačią teisinę galią ir kitoje šalyje.
 

Dokumento autentiškumas (legalizavimas) tvirtinamas Lietuvos Respublikoje notarų biuruose.


Lietuvoje išduoti viešieji dokumentai, skirti naudoti užsienio šalyje

Prieš vykdamas į užsienį dirbti, mokytis ar susituokti ir pan. asmuo turėtų iš anksto pasidomėti, kokie dokumentai bus reikalingi, ir įsitikinti, ar atitinkamos šalies valdžios institucijos pripažįsta Lietuvoje išduotus asmens dokumentus po to, kai jie buvo legalizuoti Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente, arba pasidomėti, ar taikomos kitos procedūros.


Iš užsienio gauti ir Lietuvoje skirti naudoti asmens dokumentai

Tam, kad Lietuvos Respublikos valdžios institucijos priimtų užsienyje išduotus dokumentus, šie dokumentai turėtų būti legalizuoti atitinkamos užsienio šalies Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente arba diplomatinėje ar konsulinėje atstovybėje Lietuvos Respublikoje arba jų autentiškumą kompetentingoje užsienio šalies institucijoje turėtų patvirtinti apostilė, nebent Lietuvos ir konkrečios šalies susitarimu taikomos kitos procedūros.
 

Prieš pateikiant dokumentus autentiškumo tvirtinimui, labai rekomenduojama iš anksto pasikonsultuoti su atitinkamos šalies institucijos atstovybe tam, kad būtų galima išsiaiškinti, ar būtina tvirtinti šių dokumentų autentiškumą (legalizuoti):

  1. Tik notaro patvirtintą dokumento originalo kopiją;
  2. Tik dokumento originalą;
  3. Tiek notaro patvirtintą dokumento originalo kopiją, tiek jo vertimą. 

Dokumentai negali būti legalizuojami, jeigu Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas neturi pasirašiusio pareigūno parašo pavyzdžio ir atitinkamo antspaudo ar spaudo arba jeigu dokumentai neatitinka teisės aktuose nustatytų procedūrinių reikalavimų (pavyzdžiui, vertimai arba kopijos nėra surišti ir užantspauduoti, dokumentas yra laminuotas ir kt.).